Ini 5 Keutamaan Ibadah Haji Yang Wajib Diketahui Umat Muslim

Islam mengajarkan semua rakyatnya untuk selalu beribadah sepanjang hidup mereka. Islam telah mengatur adorasi yang harus dilakukan pada pilar Islam. Haji adalah pilar kelima Islam. Haji harus dilakukan untuk Muslim yang cakap. Ini berarti secara fisik, mental dan juga finansial. Ketika Anda melihat dari cerita Anda, haji sebenarnya adalah ibadat tertua. Karena haji telah ada sejak era Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Kebajikan haji dan hadiahnya sangat besar. Karena pentingnya ibadah ini, melakukan haji termasuk dalam pilar kelima Islam. Peziarah hukum harus dilakukan untuk mereka yang mampu secara fisik dan material.

Berbeda dengan ibadat lain, seperti doa, pembacaan Alquran, dan puasa, haji membutuhkan dukungan fisik, mental dan material yang memadai. Agama tertentu harus memiliki kewajiban. Seperti Muslim, mereka memiliki serangkaian kewajiban yang harus dilakukan sebagai salah satu haji. Namun, implementasi haji dibatasi oleh waktu, material dan kemauan jumlah peziarah yang dapat melakukannya pada waktu tertentu sehingga banyak Muslim belum menerapkannya.

Ini 5 Keutamaan Ibadah Haji Yang Wajib Diketahui Umat Muslim
Ini 5 Keutamaan Ibadah Haji Yang Wajib Diketahui Umat Muslim

Ini 5 Keutamaan Ibadah Haji Yang Wajib Diketahui Umat Muslim

Bagi kebanyakan orang lebih suka melaksanakan pemujaan umrah, Ini 5 Keutamaan Ibadah Haji Yang Wajib Diketahui Umat Muslim yang merupakan pemujaan yang cukup sunnah. Meskipun diklasifikasikan sebagai Sunnah, tetapi ada sejumlah kebajikan umroh yang sangat baik jika mereka dilakukan. Apa keunggulan umrah? Ini penjelasannya.

Al Hajju Asy-Hurrum Ma’lumaat, fa man farafa fihinnalia-hajja fa laafasa wa laa fusuqa wa laa jidaala fil-haji, wa taf’alu min khairiy ya’lam-hullaah, wa camewwaduaa Wattaquni yaa ulil-albaab

Berarti:

“Musim) Haji adalah beberapa bulan pemahaman, yang menentukan niatnya pada bulan itu akan bekerja di haji, seharusnya tidak menjadi RAFAT, melakukan kejahatan dan berdiskusi dalam periode ziarah. Dan apa yang Anda lakukan dalam bentuk kebaikan, tentu saja tahu itu. Bersenjata, dan pada kenyataannya disposisi terbaik adalah kesalehan dan jatuh bagi saya halo orang yang memiliki orang-orang “.

Kita sudah tahu bersama bahwa Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Adorasi adalah bagian dari pilar Islam untuk orang-orang yang dapat mematuhi mereka. Keunggulan haji disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Ini beberapa dari mereka:

“Nabi Sallalaahu ‘Alaihi Wa Salam diminta:” Apa Amalan yang paling AFDOL? “ALALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM menjawab:” Saya percaya pada Allah dan utusan-Nya. “Beberapa bertanya lagi:” Jadi, apa lagi? “Alaihi Wa Sallam, Jihad,” Jihad di jalan menuju Allah. “Seseorang kembali bertanya : “Jadi, apa lagi?” “Haji Mabrrur,” jawabnya kepada Nabi Sallalamu ‘Alaihi Wa Sallam “. (HR. Bukhari no. 1519)

Balas dengan haji adalah surga

Keunggulan penyimpulan ke haji utama adalah mendapatkan langit. Bagi siapa pun yang telah melakukan haji dan Mabrrur, semua dosa-dosanya akan dihilangkan dan dihargai ke surga. Tetapi hadiah surga ini hanya dapat diperoleh jika haji tidak bercampur dengan dosa dan amoral Sirik.

Hapus dosa

Kebajikan pertama umrah adalah untuk menghilangkan dosa. Jika seseorang telah membuat pemujaan Umrah sebelumnya, melakukan pemujaan umrah pada tahun berikutnya, dosa-dosa mereka antara dua kali penghapusan umrah.

Dalam interpretasi ayat itu, waktu implementasi haji adalah untuk bulan yang dapat dimengerti, dimulai dengan shawwal dan berakhir dalam sepuluh hari (pertama) di bulan zulhijah.

Karena haji adalah pilar Islam, maka setiap Muslim yang menyangkal keberadaan ibadah ini sama dengan menyangkal Islam. Pada dasarnya haji memiliki hukum Fardu Ain untuk setiap Muslim, setidaknya itu dilakukan sekali dalam hidup.

Haji, termasuk Jihad Fii Sabilillah (Jihad di jalan Allah)

“Oh Rasulullah, kita lihat bahawa Jihad adalah amalan terbesar Afdhol, adakah kita akan mengatakan bahawa kita perlu jihad?” “Tidak. Jihad utama adalah Haji Mabrrur,” dia menjawab Nabi Sallalahu ‘alaihi wa sallam “. (HR Bukhari No. 1520)

Jemaah haji adalah tetamu Tuhan

Seperti orang-orang yang jihad di jalan Allah, jemaah haji adalah orang-orang yang akan memenuhi panggilan Tuhan. Oleh itu, jemaah haji akan dianggap sebagai tetamu Tuhan dan sesiapa yang diminta pasti akan dipenuhi dengan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Mendapat ketenangan

Apabila berdoa untuk rawatan umroh, hati akan menjadi tenang dan hidup menjadi lebih tercemar. Keutamaan umroh ini memberikan kekayaan di dalam hati, jadi ia menjadi lebih sabar dan menambah iman kepada sesiapa yang melakukannya.

By Drajad